HIPOTERAPIA jest to rehabilitacja z udziałem konia,

Wyróżniamy kilka form hipoterapii:

- Fizjoterapia na koniu

- Psychopedagogiczna jazda konna

- Terapia kontaktem z koniem

Wskazania do hipoterapii:

- MPD

- Choroby mięśni

- Zespół Down'a

- Wady postawy

- Nadpobudliwość

- Autyzm , itd.

Przeciwskazania bezwzględne:

- Alergia na sierść i pot konia

- Lęk przed koniem

- Nie wygojone rany

- Wysoka temperatura, itd.

Preciwskazania względne:

- Padaczka

- Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim

- Hemofilia

- Dyskopatia

- Przepuklina oponowo-rdzeniowa


Zajęcia są prowadzone przez hipoterapeutę po okazaniu skierowania od lekarza specjalisty, lub lekarza rodzinnego.

tel.kontaktowy: 517-460-497


Infinite 2014 all rights reserved